Усі країни світу погодилися з тим, що від успішної посівної кампанії в Україні залежить світова продовольча безпека. 

Про це навіть зазначив у своєму виступі Генеральний директор Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН. 

Економіка повинна працювати, а для цього необхідні нововведення, аби в умовах російської агресії ми могли отримувати максимальний результат та гарантію найсприятливіших умов від держави. 

І сільське господарство не є виключенням.

З огляду на це, Україна приймає низку нових правил у земельних відносинах, пропоную коротко проаналізувати основні зміни.

Без перебільшення хотілось би назвати цей закон революційним у сфері оподаткування, після перемоги над російським загарбником він має стати основою для подальшої податкової реформи.

Щодо податкових пільг у земельних відносинах, які встановлюються цим Законом:

1) На період з березня 2022 року по 31 грудня року, наступного за роком в якому припинено воєнний стан, не нараховується та не сплачується плата за землю та земельні ділянки, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями росії, а також земельні ділянки, які визначені обласними військовими адміністраціями як засмічені вибухонебезпечними предметами та/або на яких наявні фортифікаційні споруди.

2) Тимчасово за 2022 та 2023 податкові (звітні) роки не нараховується та не сплачується загальне мінімальне податкове зобов’язання за земельні ділянки зазначені вище.

У контексті цих змін хотілось би зробити кілька уточнень: під пільги на плату за землю підпадає земельний податок, а у випадку земель державної та комунальної власності, що перебувають в оренді – ще й сплата орендних платежів. 

Перелік “пільгових територій” визначається Кабінетом Міністрів України.

На момент написання колонки, це поки ще проєкт закону, але враховуючи ефективність та темп роботи Верховної Ради України, я не маю сумніву, що відповідні нововведення будуть прийняті з дня на день. Тож основні зміни у земельних відносинах:

1) Договори оренди (емфітевзису, суперфіцію, сервітуту) вважаються поновленими на один рік без волевиявлення сторін відповідних договорів і без внесення відомостей про поновлення договору у ДРРП на нерухоме майно договорів оренди, емфітевзису, суперфіцію, земельного сервітуту, строк користування земельними ділянками щодо яких закінчився після введення воєнного стану щодо земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

2) Надання повноважень районним військовим цивільним адміністраціям (ВЦА) передавати в оренду строком до 1 року земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної, комунальної, а також колишньої колективної власності, при чому розмір орендної плати не може перевищувати 8% нормативної грошової оцінки. 

Водночас встановлюється низка обмежень на використання таких земельних ділянок серед яких: заборона на зміну цільового призначення, будівництво, зміну угідь, закладення багаторічних насаджень тощо.

3) Такі договори оренди укладаються лише в електронній формі, що засвідчується кваліфікованими електронними підписами.

4) Формування земельних ділянок з метою передачі їх в оренду ВЦА здійснюється без внесення відомостей до Державного земельного кадастру (державної реєстрації) та присвоєння їм кадастрових номерів на підставі технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель, яка розробляється за рішенням та затверджується відповідною ВЦА.

5) Забороняється безоплатна передача земель державної, комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на розроблення документації із землеустрою з метою такої безоплатної передачі, а також розроблення такої документації.

6) Забороняється проведення земельних торгів щодо прав оренди, емфітевзису, суперфіцію щодо земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної, комунальної власності.

7) Орендарі, суборендарі земельних ділянок сільськогосподарського призначення усіх форм власності отримують право передавати на строк до одного року належне їм право оренди, суборенди іншій особі для використання земельної ділянки за цільовим призначенням. 

Така передача здійснюється без згоди власника земельної ділянки на підставі договору, що укладається в електронній формі.

8) Книга реєстрації землеволодінь і землекористувань в умовах воєнного стану ведеться районною військовою адміністрацією у паперовій та електронній формах.

9) Припинення або скасування воєнного стану в Україні, або у відповідних окремих її місцевостях не є підставою для припинення вищезазначених договорів.