Що таке кадастровий номер?

Кадастровий номер – це унікальний ідентифікатор земельної ділянки, який присвоюється їй при державній реєстрації відповідно до законодавства про земельні відносини. Кожна земельна ділянка в Україні повинна мати свій власний кадастровий номер.

Як розшифрувати кадастровий номер земельної ділянки з 19 цифр

ХХХХХХХХХХ:ХХ ХХХ: ХХХХ:

  • перші 10 цифр – загальний опис розташування ділянки в певній адміністративно-територіальній одиниці України (населений пункт);
  • другі 2 цифри – номер кадастрової зони згідно Індексно-кадастрової карти України;
  • треті 3 цифри – номер кадастрового кварталу у кадастровій зоні;
  • четверті 4 цифри – номер ділянки у певному кадастровому кварталі.

Кадастровий номер має важливе значення для власників земельних ділянок, оскільки він є головним джерелом інформації про ділянку та її власника. За допомогою кадастрового номера можна отримати доступ до інформації про розмір ділянки, її межі, вид землекористування, наявність обмежень та інші важливі дані.

Кадастровий номер також є важливим елементом при проведенні землеустрою та інших землевпорядних заходів, оскільки дозволяє ідентифікувати конкретну земельну ділянку та встановити її статус відповідно до законодавства. Крім того, кадастровий номер є необхідним при оформленні прав на землю, таких як купівля-продаж, оренда, дарування, спадщина та інші.

Як зрозуміти, що кадастровий номер ділянці ще не присвоєно?

За період незалежності нашої держави та у зв’язку з набуттям чинності Земельного кодексу України, громадяни мали змогу приватизувати земельні ділянки та відповідно до цього видавалися акти на землю трьох зразків.

Якщо ви маєте державний акт виданий з 2003 року (зеленого кольору) чи з 2009-го (синього кольору), то можете побачити на ньому зазначений кадастровий номер, а також перевірити наявність інформації на публічній кадастровій карті. Особливо актуальною перевірка є для власників державних актів зеленого кольору, адже у ті роки з ряду причин до бази ДЗК могла бути внесена не вся інформація.

Ті ж, хто отримав державний акт з 1993 по 2003 рік (червоного кольору) мають знати, що з цими державними актами земельним ділянкам не присвоювались кадастрові номери за замовчуванням, адже автоматизована система ведення Державного земельного кадастру була запроваджена лише у 2002 році.

Які є обмеження у використанні земельних ділянок без кадастрового номера?

Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» визнаються всі права на земельні ділянки, які були зареєстровані до 01 січня 2013 року. Однак, у власників земельних ділянок можуть виникнути непоодинокі проблеми у разі, якщо така ділянка не має кадастрового номера.

Згідно із Законом України «Про Державний земельний кадастр» земельні ділянки, право власності (користування), на які виникло до 2004 року, вважаються сформованими незалежно від присвоєння їм кадастрового номера. Отже, такі ділянки можна використовувати відповідно до їх цільового призначення, але здійснювати цивільно-правові угоди неможливо, поки не буде присвоєний кадастровий номер.

Щоб внести дані про зазначені земельні ділянки до Державного земельного кадастру (проведення державної реєстрації земельної ділянки) їх власники можуть звернутися до землевпорядної організації та замовити розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на кожну земельну ділянку.

Які документи потрібні, щоб отримати кадастровий номер на земельну ділянку:

Для отримання кадастрового номера на земельну ділянку необхідні наступні документи:

– документ, що підтверджує право власності на земельну ділянку (наприклад, Державний акт на земельну ділянку або Договір оренди земельної ділянки (якщо ділянка передана у власність чи користування) / Рішення про передачу ділянки у власність чи користування (для ділянок, що оформляються));

  • за наявності – копії документів на нерухоме майно, що розташовано на території ділянки;
  • паспорт громадянина та ідентифікаційний код.

Зазначимо, що документи можуть відрізнятися в залежності від конкретної ситуації, тому перед поданням документів рекомендується уточнити вимоги та необхідні документи.

Як отримати кадастровий номер

Перший крок, що потрібно зробити власникам земельних ділянок, право власності на які посвідчено Державним актом без зазначення кадастрового номера, це звернутися до землевпорядної організації, яка має в штаті сертифікованого інженера-землевпорядника.

Другий крок – замовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка є основою для отримання кадастрового номера. Саме на підставі даної документації відбувається державна реєстрація земельної ділянки (постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 №1051).

Третій крок – зареєструвати земельну ділянку в Державному земельному кадастрі.

Для реєстрації земельної ділянки подається:

  • заява за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин;
  • документація із землеустрою, що є підставою для формування земельної ділянки, в електронній формі та формі електронного документа.

При здійсненні державної реєстрації земельної ділянки їй присвоюється кадастровий номер. На підтвердження державної реєстрації земельної ділянки заявнику видається витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку. Витяг містить всі відомості про земельну ділянку, внесені до Поземельної книги. Складовою частиною витягу є кадастровий план земельної ділянки.

Для можливості розпорядження земельною ділянкою (здачі в оренду, продажі) необхідно зареєструвати право власності на земельну ділянку в Реєстрі речових прав на нерухоме майно. Для цього необхідно звернутися із заявою про державну реєстрацію права власності на земельну ділянку до державного реєстратора відділу ЦНАП або нотаріуса. Ви вправі звернутись до будь якого відділу ЦНАП в межах області за місцезнаходженням земельної ділянки, або до нотаріуса в межах нотаріального округу.

Терміни присвоєння кадастрового номера

Терміни присвоєння кадастрового номера можуть залежати від ряду факторів, таких як регіон, в якому знаходиться земельна ділянка, завантаженість державного органу з питань геодезії, картографії та кадастру, кількість заяв на присвоєння кадастрових номерів тощо.

Загалом, відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, державний орган з питань геодезії, картографії та кадастру повинен присвоїти кадастровий номер земельній ділянці протягом 14 днів з моменту надходження повного комплекту документів.

Однак, у практиці терміни присвоєння кадастрового номера можуть затягуватися через різні причини, такі як необхідність додаткових перевірок, складність землевпорядних робіт, низький рівень автоматизації діяльності державного органу тощо. Тому, у кожному конкретному випадку терміни присвоєння кадастрового номера можуть бути індивідуальними.